Home / Nieuws / Binnenland / Kabinet sluit kolenindustrie in Langedijk

Kabinet sluit kolenindustrie in Langedijk

Den Haag – Het kabinet Rutte II wil voor de verkiezingen van 2017 nog een vergaande maatregel treffen om zo aan de CO2 reductie afspraken van 2020 te kunnen voldoen. De Nederlandse kolenindustrie moet verder inkrimpen. Een zware kooltax en teelbeperkingen zijn een van de maatregelen. Het levert een netto besparing van 1,3 Megaton CO2 op. Eerder besloot het kabinet al om oude kolencentrales versneld te sluiten.

Nationale klimaattop
Tijdens de Nationale klimaattop in oktober kondigde staatssecretaris Dijksma al aan dat de vervuilende kolenindustrie verdere beperkingen krijgt opgelegd: “We zagen eerder dat we heel veel kunnen bereiken als we met z’n allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken.”

LTO is boos
De nieuwe maatregelen zijn een klap in het gezicht van de kolenindustrie in Langedijk en omgeving. LTO Nederland heeft forse kritiek op de plannen van de staatssecretaris. “Van overleg is nauwelijks sprake. Het wordt ons gewoon door de strot geduwd”, aldus LTO-woordvoerder Peter Kool: “Wanneer de kabinetsplannen doorgaan zijn echt de rapen gaar! Het gaat om vele banen bij groentesnijders en telers.” Langedijk is al eeuwenlang het centrum van de koolindustrie in Nederland. Deze status zou in een klap verdwijnen na invoering van de maatregelen.

Biologische bedrijven
In de kabinetsplannen wordt echter een uitzondering gemaakt voor biologische koolbedrijven. Dat is goed nieuws voor de Firma Kos uit Oudkarspel die net zijn schuren heeft voorzien van 1892 zonnepanelen.

Geef een reactie!