Home / Nieuws / Binnenland / Omstreden Langedijker straatnamen gewijzigd

Omstreden Langedijker straatnamen gewijzigd

Langedijk – De straten in Langedijk gaan op de schop. Niet letterlijk, want de straatstenen blijven op haar plek liggen, maar veel straatnamen gaan veranderen. De kersverse gemeenteraad heeft besloten dat de huidige straatnamen niet meer mogen verwijzen naar omstreden historische personen. De raad volgt hierbij het advies van de LSNC (Langedijker Straat Namen Commissie), die een lijvig rapport presenteerde over de Langedijker straatnamen. Langedijk loopt landelijk voorop en wil een lichtend voorbeeld zijn voor andere gemeenten.

Zo gaat de Prins Hendrikkade in Broek op Langedijk voortaan de Prins Heerlijkkade heten. Prins Hendrik, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina bezocht volgens de geschiedschrijving regelmatig prostituees, had hij buitenechtelijke kinderen en was een fervent jager. Ook de Prins Bernardstraat moet eraan geloven om dezelfde argumenten. De rest van de straten in de Oranjebuurt, waaronder de Juliana- en Prinses Marijkestraat, krijgen vooralsnog het voordeel van de twijfel.

In Zuid-Scharwoude wordt de Keizersgroet omgedoopt tot Kiezersgroet. Keizers zijn zonder uitzondering altijd wrede heersers geweest die vele doden en oorlogen op hun geweten hebben. Napoleon, Karel de Grote en alle Romeinse keizers.

In Noord-Scharwoude wijzigen de meeste straten. Daar zijn de meeste straten vernoemd naar ons vorstenhuis uit 15e en 16e eeuw die allemaal omstreden zijn. Met Willem de Zwijger, oftewel Willem van Oranje, voorop. Onze Vader des Vaderlands heeft veel Katholieken Nederlanders over de kling gejaagd. Terwijl we nu artikel 1 in onze grondwet bijna heilig hebben verklaard: vrijheid van godsdienst. Onmogelijk dus om deze man nog met een straat te eren. Zijn vrouwen Anna van Saksen en Anna van Buren hebben niets gedaan om dit onrecht te voorkomen. Door deze laffe houding verdienen ze geen straatnaam, volgens de commissie. Andere tijdgenoten en bekende personen uit de vaderlandse geschiedenis zoals, Amalia van Solms, Louise de Coligny, Charlotte de Bourbon, Frederik Hendrik, Juliana van Stolberg en Maurits moeten ook hun straat inleveren. Ze zijn in meer of mindere mate schuldig aan slavernij, oorlogen, onderdrukking, uithuwelijking of machtswellust.

In Sint Pancras, Oudkarspel en Koedijk zijn geen discutabele starten namen aangetroffen.

Positieve namen
De commissie stelt voor om de straten te wijzigen in politiek correcte positieve, duurzame stratennamen zoals: Armoedeweg, Groenstraat, Zonnepaneelstraat, Windmolenweg, Duurzaamheidskade, Frisse Luchtstraat en Global Goalstraat.

Geef een reactie!