Home / Nieuws / Binnenland / Rotte Kool stopt – Na drie jaar stekker uit satirische serie

Rotte Kool stopt – Na drie jaar stekker uit satirische serie

Deze maand stopt de satirische site Rotte Kool. Daarmee komt een eind aan vele spraakmakende berichten. De artikelen in het Langedijker Nieuwsblad en de publicaties op de site hebben tot veel commotie geleid en werden zeer uiteenlopend beoordeeld.

“De berichten van Rotte Kool hadden een enorm bereik en zorgden voor veel publiciteit. Maar de meningen over de publicaties liepen behoorlijk uiteen”, aldus Klaas Zwart namens Millenniumgemeente Langedijk. “Rotte Kool is opgezet om de millenniumdoelstellingen op prikkelende wijze onder de aandacht te brengen van inwoners en het bedrijfsleven in de HAL-regio. Het eerste artikel over de natuurijsbaan leidde direct al tot veel ophef. In de laatste gedrukte bijdrage werd opgeroepen om gezamenlijk de ziekmakende korrels uit de kunstgrasvelden van Langedijk op te zuigen. De verschillende publicaties hadden allemaal een lokale, duurzame invalshoek. Daarin werd als regel man en paard genoemd. Want in een hechte gemeenschap als Langedijk herkent de lezer toch wel de lokale situatie.”

Ongekende successen
Het eerste artikel verscheen op 26 januari 2016. Het idee was om met dergelijke berichten een jaar lang de publiciteit te halen. “Dat is gelukt, mag je wel stellen. De rubriek in het Langedijker Nieuwsblad werd nauwlettend gevolgd. Welk onderwerp zou er nu weer in de schijnwerpers staan? Dat maakte niet alleen de tongen los, er ontstond menigmaal een hoogoplopende discussie en er waren soms heel formele reacties. Diverse berichten werden door veel lezers voor waar aangenomen. Dat had soms onverwachte gevolgen en leidde tot acties van onder meer de gemeente, het bedrijfsleven en een aantal inwoners. Niet iedere lezer kon klaarblijkelijk de humor en de toonzetting waarderen. Daarentegen was er een grote schare trouwe fans. Zij keken uit naar nieuwe bijdragen. Het absolute hoogtepunt was het bereik over de komst van The Passion naar Alkmaar. Dat bericht bereikte bijna 300.000 lezers! Andere opvallende resultaten? Berichten over bier en de kermis scoorden per definitie hoge cijfers. Daar heeft het coollectief handig op ingespeeld.”

Waarom stoppen?
Na het beëindigen van de reeks artikelen in de lokale krant, ging de rubriek door op de digitale media. Ook verscheen een boek met daarin de hoogtepunten van de eerste achttien maanden. De Facebookpagina telt inmiddels iets meer dan duizend likes, de site kent een groot aantal trouwe lezers. “Het doel is bereikt: de uitgangspunten van Millenniumgemeente Langedijk op een ludieke wijze onder de aandacht brengen. Nu de millenniumdoelen zijn vervangen door ontwikkelingsdoelen, gaan we verder onder de naam Langedijk4Global Goals. Daar past een nieuwe koers bij. Die gaan we komende tijd uitzetten. Dat betekent dat er na exact drie jaar een einde komt aan Rotte Kool. Daarmee hebben we laten zien waar we voor staan. De manier waarop we dat deden, was spraakmakend. Dat was ook de opzet. Liefhebbers kunnen tot deze zomer hun hart nog ophalen op www.rottekool.nl. Daarna gaat de site uit de lucht. Het coollectief bedankt alle lezers en zijn de notoire klagers dankbaar voor hun – vaak felle – reacties. Dat was het bewijs dat er een gevoelige snaar werd geraakt. De auteurs blijven overigens anoniem. Ze willen immers ongestoord door de Dorpsstraat kunnen lopen en kroeg en kerk bezoeken. Hun doel is bereikt: op een prikkelende manier aandacht vragen voor duurzame ontwikkelingen in de regio! Dat was Rotte Kool!”

Geef een reactie!